Ngữ pháp cơ bản

Feed Subscription<

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu   1. Sử dụng...

Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ

41. Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ   Thông thường, khi một động...

Thông tin thừa (redundancy)

42. Thông tin thừa (redundancy) Khi thông tin trong câu bị lặp đi lặp lại...

Cấu trúc song song trong câu

Cấu trúc song song trong câu Khi thông tin trong một câu được đưa ra...

Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp

  Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp   Tienganh360.com: Có...

Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu

Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu Trong...

Scroll To Top