Home / Ngữ pháp cơ bản / Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Anh

Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Anh

Câu cảm thán giúp bày tỏ cảm xúc vui, buồn, khen, chê, phẫn nộ hay ngạc nhiên… Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Anh có rất nhiều loại khác nhau.

Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Anh

Câu cảm thán (exclamative sentence)

– Câu cảm thán là câu diễn tả một cảm giác (feeling) hay một xúc động (emotion). Hình thức cảm thán thường được cấu tạo với “what, how”
– Cấu trúc của câu cảm thán dùng “what”

What + a/an + adj + noun

What a lazy student!

What an interesting book!

Khi danh từ ở số nhiều, không dùng “a/an”:

What beautiful flowers!

What tight shoes!

Đối với danh từ không đếm được: what + adj + danh từ

What beautiful weather!

Chú ý: Cấu trúc câu cảm thán với what… có thể có subject + verb ở cuối câu.

What delicious food they served! (họ phục vụ thức ăn ngon quá)
What a lovely house they have! (bạn có căn nhà xinh quá)

– Cấu trúc câu cảm thán dùng “how”:

How + adj + S + V!

How cold it is!
How interesting that film is!

How well she sings!

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook:


7 comments

  1. thích trang web này

  2. wa hay

  3. thik trang wed này nhưng ko hỉu j̀ hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top