Home / Tiếng Anh cơ bản / Các loại trái cây bằng tiếng Anh

Các loại trái cây bằng tiếng Anh

 

Cùng Tienganh360 ôn tập từ vựng về một số loại trái cây nhé!

1. Orange — /’ɔrindʤ/ — Cam

2. Apple — /’æpl/ — Táo

3. Grape — /greip/ — Nho

4. Mandarin — /’mændərin/ — Quít

5. Mango — /’mæɳgou/ — Xoài

6. Plum — /plʌm/ — Mận

7. Guava — /’gwɑ:və/ — Ổi

8. Longan — /’lɔɳgən/ — Nhãn

9. Pomelo = Shaddock — /’pɔmilou/ — Bưởi

10. Jackfruit — /ˈjakˌfro͞ot/ — Mít

11. Persimmon — /pə:’simən/ — Hồng

12. Sapodilla — /,sæpou’dilə/ — Sa bô chê, Hồng xiêm

13. Peach — /pi:tʃ/ — Đào

14. Pineapple — /ˈpīˌnapəl/ — Thơm, Dứa, Khóm

15. Papaya — /pə’paiə — Đu đủ

16. Dragon fruit — Thanh long

17. Custard apple — /’kʌstəd/ /’æpl — Quả Na

18. Soursop — /ˈsou(ə)rˌsäp/ — Mãng cầu

19. Star apple — Vú sữa

20. Rambutan — /ræm’bu:tən/ — Chôm chôm

21. Pear — /peə/ — Lê

22. Sugar cane — /’ʃugə/ /kein/ — Mía

23. Ambarella — /ăm’bə-rĕl’ə/ — Cóc

24. Banana — /bə’nɑ:nə/ — Chuối

25. Avocado — /,ævou’kɑ:dou/ — Bơ

26. Strawberry — /’strɔ:bəri/ — Dâu tây

27. Watermelon — /wɔ:tə’melən/ — Dưa hấu

28. Granadilla — /,grænə’dilə/ — Chanh dây

29. Cucumber — /’kju:kəmbə/ — Dưa leo, dưa chuột

30. Star fruit — /stɑ: fru:t/ — Khế

31. Pomegranate — /’pɔm,grænit/ — Lựu

32. Mangosteen — /’mæɳgousti:n/ — Măng cụt

33. Tamarind — /’tæmərind/ — Me

34. Apricot — /’eiprikɔt/ — Mơ

35. Durian — /’duəriən/ — Sầu riêng

36. Jujube — /’dʤu:dʤu:b/ — Táo tàu

37. Gooseberry — /’guzbəri/ — Tầm ruộc

39. Kumquat — /ˈkəmˌkwät/ — Tắc

40. Fig — /fig/ — Sung

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook:


8 comments

  1. jujube la quả táo ta, sao lại ghi táo tàu

  2. granadilla tra từ điển là quả dưa gang tây, sao đây laijlaf quả chanh dây nhỉ, chanh dây phải là passion-fruit cơ, đúng ko ạ ?

  3. CHAO TOI TEN LA THUY LINH . HOM NAY DUOC LEN TRUONG TRINH NAY . TOI RAT VUI KHI LEN TRUONG TRINH DAY TIENG ANH NAY. CHUC CAC BAN CHOI VUI TRONG DICH HE NAY

  4. Chuyển thể sang video cho các bạn dễ lưu dễ học luôn nè: https://www.youtube.com/watch?v=Q21Xcw_ioeQ

  5. I can't read some word. I need help from some one hjhj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top