Home / Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh / Test 10 – Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh

Test 10 – Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh

Trong tiếng Anh, giới từ luôn là một chủ đề mà sẵn sàng làm đau đầu bất cứ một người học tiếng Anh nào, từ trình độ cơ bản cho đến nâng cao bởi sự đa dạng trong cách dùng và các quy tắc chẳng giống ai của giới từ. Nói dễ cũng đúng, mà nói là khó thì cũng không sai. Để dùng thành thạo giới từ, đòi hỏi mỗi người phải nắm rõ những nguyên tắc cơ bản, sau đó đọc và làm bài tập thật nhiều. Hãy dành một tình cảm đặc biệt cho nó, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra: Giới từ thật thú vị!  


1.Share these sweets…………………..the ten children and see that each one gets a fair share.
2.There is a great demand………………….employees in my office
3.I don`t think that I`m acquainted………………….him.
4.She was engaged…………………him for ten months before they got married.
5.She works…………….her living.
6.He is different………………….his mother.
7.I paid $400……………….this book.
8.There is a forest…………………the river.
9.Did they ask ………………… me ?
10.This cloth is superior………………..that


}

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: