Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 07 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 07 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.What……… to be the trouble?
2.It……… every time I drink a cup of tea.
3.Can you give me a little more ……… ?
4.Well, I get a……… in my right eye every time I drink a cup of tea.
5.Do you drink a……… of tea with sugar?
6. yes, I……… .
7.I can’t……… give up drinking tea, doctor.
8.I’m not……… you to do that but next time you drink tea with sugar…
9.Yes, doctor I’m sorry I ……… you.
10.Next time you drink tea with sugar, don’t forget to ……… the spoon.


Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: