Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 22 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 22 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

a2jDg

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.Anna is……… .
2………. boss said that you work hard.
3.Every week I work five days and I get two days ……… .
4.I……… a job at the bank.
5.Do you prefer Microsoft ……… Macintosh computers?
6.Do you have ……… children?
7.His……… will not write. It is out of ink.
8.Who won the soccer ……… ?
9.Your……… break is from noon to 1 pm.
10.The police all ……… uniforms.


document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: