Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 27 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 27 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

 

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1……… one of you is coming to my house later?
2………. are you going to get home from work?
3………. is that guy talking to your sister
4.She wants to know ……… you like your coffee.
5.Let me know ……… you hear from your mother.
6………. would you like on your hamburger?
7……… dog is that?
8.This is……… I want to be when I grow up.
9.My mother is the one ……… sings on TV every morning.
10……… shoes are those?


d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: