Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 28 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 28 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.I live in the big house ……… the corner.
3.My son goes ……… English classes 5 days a week.
4.The milk goes ……… the refrigerator.
5.Will you come ……… me to the store?
6.My car will not start because it is ……… gas.
7.Please put the plates ……… the table.
8.I like to eat ice cream ……… chocolate sauce on top.
9.Were you……… church yesterday?
10.I am……… work right now.


}

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: