Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 29 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 29 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1………. you please bring me my notebook?
2………. you please bring me my notebook?
3………. you please bring me my notebook?
4……… you please bring me my notebook?
5…….. you want some water?
6……… you like some water?
7………. I ride with you to work?
8………. I ride with you to work?
9………. I could ride with you to work?
10………. I ride with you to work?


}

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: