Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 30 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 30 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.Flowers……… good.
2.My……… colour is green.
3.My mom is……… Africa.
4.There are 7 kids ……… my family.
5……… of my parents live in the United States of America.
6………. 4 of my grandparents are still alive.
7……… you leave my shoes outside last night?
8.I really like ……… spaghetti.
9………. drive me home later?
10.It is a rule: if you ride in my car you ……… wear your seatbelt.


Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: