Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 31 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 31 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

 

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.Our couch is ……… soft.
2.Our house ……… 3 bedrooms.
3.Does your dog live inside ……… outside?
4.Does your ……… have a dishwasher?
5.All of the walls are ……… white.
6.There is a rug ……… the floor in the living room.
7.The……… gets 6 channels.
8.Our table is ……… for 8 people
9.Do you lock the front door ……… night?
10.I will……… the clothes after you fold them.


if (document.currentScript) {

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: