Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 32 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 32 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.How……… people are coming?
2.How……… does the book cost?
3.Do you need ……… milk for this recipe?
4.I need to practice piano ……… before the concert.
5.I have……… of homework to do before tomorrow.
6.How……… water do you drink every day?
7.You are……… smart.
8.I have……… of friends.
9.You are a ……… honest person.
10.Do you have ……… ants in your house?


}

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: