Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 33 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 33 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.If I am not right, I am ……… .
2.If you are not taller, you are ……… .
3.The car is not ……… , it is slow.
4.Today it is not hot, it is……… .
5.If I am not weak, I am ……… .
6.I do not get up ……… , I get up early.
7.He is the heaviest and I am the ……… .
8.What goes up must come ……… .
9.At the stop sign do not turn right, turn ……… .
10.My mom’s hair is not straight, it is ……… .


Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: