Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 34 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 34 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.Mike: Where are you ……… today?
2.Linda: I really want to go ……… .
3.Mike: What’s ……… with the shops here?
4.Linda: Nothing really but there is more ……… in the town.
5.Mike: That’s true but you have to ……… a long time for a bus.
6.Linda: Yes, I ……… waiting for 30 minutes already.
7.Mike: Then it’s just ……… well it’s not raining.
8.Linda: I don’t like the ……… of that dark cloud over there.
9.Mike: Oh dear. Are you going to wait any ……… .
10.Linda: No. I’ve just ……… it’s Sunday and there are no buses today.


d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: