Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 35 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 35 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.Mike: Haven’t seen you for ……… .
2.Linda: No, I’ve been ……… a lot of pain the last few months.
3.Mike: I’m sorry to hear that. Tell me ……… it.
4.Linda: It’s awful really. At the ……… it’s in my knee.
5.Mike: That can ……… walking very difficult.
6.Linda: Then ……… the pain in my back.
7.Mike: I know what that’s ……… .
8.Linda: Of ……… I mustn’t forget the pains in my feet.
9.Mike: Suddenly I’m ……… much better. I won’t see the doctor today. Good bye.
10.Linda: But you can’t go ……… I haven’t described my other pains.


document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: