Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 37 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 37 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.Charles: I don’t think I’ve ……… you before in this pub.
2.Deborah: No, this is my first ……… .
3.Charles: And I see you’ve ……… your little dog with you.
4.Deborah: Yes, he goes ……… with me.
5.Charles: It’s very good the way he sits at the table and eats his……… with a knife and fork
6.Deborah: Oh yes. He’s very good. At home when he’s ……… eating, he goes into the kitchen and washes up his plates.
7.Charles: That’s really ……… I find that difficult to believe.
8.Deborah: Believe me — he’s a really wonderful dog and can do……… things that people do.
9.Charles: The one thing I’ve ……… is that he doesn’t say anything.
10.Deborah: Yes, that’s right. He’s not talking today because he’s got a……… throat.


var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: