Home / Trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản / Test 38 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Test 38 – Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp các bạn kiểm tra được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình. Từ đó, biết mình thiếu sót chỗ nào để bù đắp, trau dồi. Học ngữ pháp đơn thuần theo lý thuyết khá khô khan và khó nhớ, tienganh360.com có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn học ngữ pháp một cách tốt nhất, các bạn tìm đọc nhé!


1.Waiter: What would you like to ……… with, sir?
2.Diner: I was thinking I ……… try the soup.
3.Waiter: Sorry sir. The soup’s ……… .
4.Diner: In that ……… I’ll try the roast beef.
5.Waiter: You’ll have no luck there either. We haven’t got any……… .
6.Diner: Oh that’s a ……… . Perhaps I could have the pork.
7.Waiter: It’s really not your ……… . We don’t have any pork now.
8.Diner: Oh this is ……… . Do you have anything at all?
9.Waiter: Now sir it’s not worth ……… your temper. You could take the last thing on the menu.
10.Diner: Right then. If it’s not too much ……… . Please bring me a cup of coffee.


if (document.currentScript) {

Cập nhật các bài viết của chúng tôi trên Facebook: